Wednesday, 29 February 2012

Tiga perkara yang mengikut mayat ke kubur

Hadis Anas bin Malik r.a katanya:
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiga perkara yang akan mengikuti mayat dan dua daripadanya akan pulang. Hanya satu sahaja yang akan bersamanya dalam kubur. Perkara tersebut ialah: Kaum kerabat, harta benda dan amalannya. Semua kaum kerabat dan harta bendanya akan pulang, manakala yang kekal bersamanya ialah amalannya.
(Riwayat Muslim, #5260)

No comments:

Post a Comment